ภาคใต้

กระบี

COTTO STUDIO บจก. ศรีเจริญ โฮมเซ็นเตอร์

222 ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

Tel. 075-701501-3 , 088-7541514

ชุมพร

COTTO STUDIO ไถ่เชียง แยกปฐมพร

59/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

Tel. 077-529888

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นชุมพร (วงเวียนเมืองชุมพร)

220 หมู่ 1 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

Tel. 077-574555, 077-574222

นครศรีธรรมราช

COTTO STUDIO เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค

420 ถ. ทุ่งสง – สุราษฎร์ ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

Tel. 075-423533-5

COTTO STUDIO บจก. สหมิตรค้าวัสดุ

137 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. ในเมือง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

Tel. 075-321333

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครศรีธรรมราช (ท่าศาลา)

250/9 หมู่ 5 ต.ท่าศาลาอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel. 075-521555

พัทลุง

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นพัทลุง

763 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

Tel. 074-671635, 074-671690-1

ภูเก็ต

COTTO STUDIO แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์

24/21 ม. 5 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. รัษฎา อ. เมืองเมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261073

COTTO STUDIO บ้านสุขภัณฑ์

108/18 ม. 5 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261470

COTTO STUDIO COTTO STUDIO Phuket

1/6-8 ถ. ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 0-7621-7888 

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ภูเก็ต (ถนนบายพาส)

24/21 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261-073

ยะลา

COTTO STUDIO หจก.ยะลาย่งฮวด

14/4  ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Tel. 073-253541-2

ระนอง

COTTO STUDIO ไทยอุดมโฮมมาร์ท

152/9 ถ. ท่าเมือง ต. เขานิเวศน์ อ. เมือง จ. ระนอง 85000

Tel. 077-833333

สงขลา

COTTO STUDIO 3KHomeBase

130/69 ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-209000

COTTO STUDIO หจก. คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง

709 ถ. ไทรบุรี ต. บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 90000

Tel. 074-307305 , 086-4809335

COTTO STUDIO บจก. กังส์แสงสุขภัณฑ์

61 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-266052

COTTO STUDIO ร้านหาดใหญ่ BM เทรดดิ้ง

603,605,607,609 ถ. ศุภสารรังสรรค์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-364804 , 086-4906585

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นหาดใหญ่

142 หมู่ 4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110

Tel. 074-427368

สุราษฎร์ธานี

COTTO STUDIO สุราษฎร์คลังกระเบื้อง

16 หมู่ 10 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-200803

COTTO STUDIO หจก.ฟ้าทวีพร เดคคอร์

106/10 ม. 1 ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320

Tel. 077-245531 , 077-245580

COTTO STUDIO บจก. สุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดดิ้ง

141/64-71 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-214303-4

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสุราษฎร์ธานี (แยกบางกุ้ง)

15/55 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-274888