ภาคเหนือ

นครสวรรค์

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครสวรรค์ (ถนนเลี่ยงเมือง)

450 ถ.เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel. 056-217969

ลำปาง

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ลำปาง

ถ.พหลโยธิน ติดโรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Tel. 054-226559

สุโขทัย

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สุโขทัย

195/9 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

Tel. 055-616437

เชียงราย

COTTO STUDIO เวียงพานทวีภัณฑ์

424 ม.4 ถ.แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

Tel. 053-733098-9

COTTO STUDIO โฮมสุขภัณฑ์ เชียงราย

99/21 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053774623

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นเชียงราย

141 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053-910800

เชียงใหม่

COTTO STUDIO บริษัท นพดลพานิช จำกัด

392 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000

Tel. 053-240377

COTTO STUDIO โฮมสุขภัณฑ์

56 หมู่ 2 ถ. วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่ ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210

Tel. 053-126000

COTTO STUDIO บจก. เซรามิค เอาท์เลท (สาขาหางดง)

335 ม. 3 ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

Tel. 053-427427

COTTO STUDIO บจก. เซรามิค เอาท์เลท (สาขาสันทราย)

225 ม. 6 ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210

Tel. 053-380798

COTTO STUDIO COTTO STUDIO Chiangmai

43/5-8 โครงการ โมดาเพลส ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Tel. 0-5322-6726

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

44/44/1-8 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. 053-852345-8, 853108-9

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นเชียงใหม่ (แม่ริม)

209 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Tel. 053-860882

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เชียงใหม่ (แยกต้นเปา) 

183 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Tel. 053-961222