ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

COTTO STUDIO ไพรัชโฮมเดคคอร์ 

29 ม. 14 ถ. มะลิวัลย์ ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

Tel. 043-345555

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ขอนแก่น (ถนนบายพาส)

999 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 043-340999

นครราชสีมา

COTTO STUDIO เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์ สาขาสวนมะพร้าว

777 ม. 3 ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต. หมื่นไวย อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

Tel. 044-293273

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครราชสีมา (จอหอ)

333 ม. 8 ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต. จอหอ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30310

Tel. 044-203333

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครราชสีมา (แยกปักธงชัย)

198/50 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-352505

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ปากช่อง

1/11 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Tel. 044-075470-1

บุรีรัมย์

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นบุรีรัมย์ (นางรอง)

198/50 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-633333

มหาสารคาม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น มหาสารคาม

141 หมู่ 11 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

Tel. 043-711-135

มุกดาหาร

COTTO STUDIO ศิริมหาชัย มุกดาหาร

88/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 045-281999 ต่อ 122

ร้อยเอ็ด

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ร้อยเอ็ด

333 หมู่ 15 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

Tel. 043-525857

สกลนคร

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสกลนคร

223/3 หมู่ที่ 13 ถ.บ้านหนองมันปลา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Tel. 042-715299, 042-715303

COTTO STUDIO เอสซีจีโฮมโซลูชั่นสกลนคร(สว่างแดนดิน)

397 หมู่2 ถ. นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

Tel. 042-171999

สุรินทร์

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสุรินทร์

4/2 ถ.ดำรงรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Tel. 044-519552

หนองคาย

COTTO STUDIO หนองคายวิศิษฏ์

899 หมู่ 2 ถ. พนังชลประทาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย 43000

Tel. 042-465555

อุดรธานี

COTTO STUDIO บุญถาวร อุดรธานี

534 หมู่ 4 แขวงบ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel. 087-831-9509

อุบลราชธานี

COTTO STUDIO ศิริมหาชัย อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท)

279/3 ถ. แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-281999

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นอุบลราชธานี (ถนนวาริน-ศรีสะเกษ)

208 หมู่ 5 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี 34190

Tel. 045-208571