ภาคกลาง

นครปฐม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครชัยศรี

15/16 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

Tel. 034-338888

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น นครปฐม (สามพราน)

37/8 หมู่ 1 ถ. เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110

Tel. 034-322534-5

นครสวรรค์

COTTO STUDIO โฮมมาร์ทเจริญภัณฑ์

26/10 ม. 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

Tel. 056-313233

พิษณุโลก

COTTO STUDIO ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง

691/99 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000

Tel. 055-212635

ลพบุรี

COTTO STUDIO บจก. วู๊ด แอนด์ เซรามิค

115,115/6 หมู่ 2 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. ลพบุรี 15000

Tel. 036-612323 , 036-612705

สมุทรสงคราม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นแม่กลอง

134/33 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2 ตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

Tel. 034-711888

สระบุรี

COTTO STUDIO สระบุรีโฮมมาร์ท(หินกอง)

6 หมู่ 1 ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ. สระบุรี 18230

Tel. 036-305987

สุพรรณบุรี

COTTO STUDIO ร้านช้าง สามชุก

819/4 หมู่ 2 ต. สามชุก อ. สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

Tel. 035-572176

COTTO STUDIO ต.แสงอุปกรณ์ โฮมมาร์ท

225/1 ม.5 ต. ท่าระหัด อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000

Tel. 035-511358 , 035-412428 , 035-412488 , 035-523456